| Etusivu |

Theologica collectanea

LATINANKIELISIÄ SANONTOJA JA SITAATTEJA

Toimittanut Tomi Vuolteenaho

Quot homines, tot sententiae.

Kuinka monta ihmistä, niin monta mielipidettä.

Terentius (Phorm. 454)

Nil est dictu facilius.

Mikään ei ole helpompaa kuin sanominen.

Terentius (Phorm. 300)

Non enim tam praeclarum est scire Latine quam turpe nescire.

Latinan osaaminen ei niinkään ole ylistettävää, vaan ennemminkin on häpeällistä olla osaamatta sitä.

Cicero (Brut. 140)

Sed nescio quo modo nihil tam absurde dici potest quod non dicatur ab aliquo philosophorum.

Mutta en tiedä voidaanko sanoa mitään niin mieletöntä, etteikö joku filosofi sanoisi niin.

Cicero (div. 2,119)

Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentis.

Mikä tahansa se onkin, pelkään kreikkalaisia silloinkin kun he tuovat lahjoja.

(Laokoon sanoi Troijan hevosesta)

Vergilius (Aen. 2,49)

Vae victis!

Voi voitettuja!

Livius (5,48,9)

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci, lectorem delectando pariterque monendo.

Täydet pisteet saa se, joka yhdistää huvin ja hyödyn viihdyttämällä ja neuvomalla lukijaa samanaikaisesti.

Horatius (ars 343–344)

Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt.

Virheitä karttaessaan tyhmät rientävät niiden vastakohtiin.

Horatius (sat. 1,2,24)

In vitium ducit culpae fuga, si caret arte.

Hairahdukseen johtaa rikkomuksen karttaminen, ellei sitä tehdä taidolla.

Horatius (ars 31)

Tua res agitur, paries cum proximus ardet.

Se on sinunkin asiasi, jos naapurin seinä palaa.

Horatius (epist. 1,18,84)

In silvam non ligna feras.

Älä kanna puita metsään.

Horatius (sat. 1,10,34)

Nescit vox missa reverti.

Julkaistua sanaa ei saa takaisin.

Horatius (ars 390; vrt. epist. 1,18,71 ja 1,20,6)

Vestigia terrent.

Jäljet pelottavat.

(Kettu eläinten jäljistä, jotka kaikki johtivat leijonan luolaan mutta eivät sieltä poispäin.)

Horatius (epist. 1,1,74)

Semper avarus eget.

Ahne on aina puutteessa.

Horatius (epist. 1,2,56)

Adhuc sub iudice lis est.

Kiista on vielä ratkaisematta.

Horatius (ars 78)

In medias res

Keskelle asioita (suoraan ilman johdantoja)

Horatius (ars 148)

Sine ira et studio

Ilman vihaa ja myötämielisyyttä (eli puolueettomasti)

Tacitus (ann. 1,1,3)

Tolle lege, tolle lege!

Ota ja lue, ota ja lue!

(Naapurin lapsen ääni, jonka Augustinus tulkitsi kehotukseksi lukea Raamattua.)

Augustinus (conf. 8,12,29)

Cogito, ergo sum.

Ajattelen, siis olen.

René Descartes (Principia philosophiae 1,7)

Non vitae, sed scholae discimus.

Emme opiskele elämää vaan koulua varten.

Seneca nuorempi (epist. 106,12)

Non scholae, sed vitae discimus.

Emme opiskele koulua vaan elämää varten.

(Senecan toteamuksesta myöhemmin muokattu aforismi)

Quod scripsi scripsi.

Minkä kirjoitin, sen kirjoitin.

(Pontius Pilatus Joh. 19:22 mukaan)

Et tu, Brute!

Sinäkin, Brutukseni!

(Caesarin viimeisiä sanoja Shakespearen mukaan)

Qualis artifex pereo!

Millaisen taiteilijan maailma minussa menettääkään!

(Keisari Nero ennen kuolemaansa Suetoniuksen mukaan; Suet.Nero 49,1)

Medice, cura te ipsum!

Lääkäri, paranna itsesi!

(Luuk. 4:23)

Ne quid nimis!

Ei mitään liiallisesti!

Caveat emptor!

Ostaja olkoon varuillaan!

Nosce te ipsum!

Tunne itsesi!

Hic Rhodus, hic salta!

Tässä on Rodos, hyppää tässä!

(Sanottiin sille, joka kehuskeli hyppäävänsä pitkälle Rodoksella.)

O sancta simplicitas!

Voi pyhä yksinkertaisuus!

Quo vadis?

Minne menet?

Quidquid Latine dictum sit, altum videtur.

Kaikki mikä on sanottu latinaksi, vaikuttaa syvälliseltä.

Abusus non tollit usum.

Väärinkäyttö ei estä oikeaa käyttöä.

De gustibus non est disputandum.

Makuasioista ei pidä kiistellä.

Dum spiro, spero.

Niin kauan kuin hengitän, toivon.

Roma locuta, causa finita.

Rooma on puhunut, asia on loppuun käsitelty. (Eli paavi on ratkaissut asian.)

Sero venientibus ossa.

Myöhässä tuleville luut. (Kaikki muu on jo syöty.)

Dura lex, sed lex.

Laki on kova, mutta se on laki.

Repetitio est mater studiorum.

Kertaus on opintojen äiti.

Si vis pacem, para bellum.

Jos tahdot rauhaa, valmistaudu sotaan.

Errare humanum est.

Erehtyminen on inhimillistä.

Ars longa, vita brevis.

Taito pitkä, elämä lyhyt. (Taidon hankkimiseen kuluu ihmisen koko elinaika.)

Variatio delectat.

Vaihtelu viehättää.

Sic transit gloria mundi.

Niin katoaa maailman kunnia.

Ad astra per aspera.

Vaikeuksien kautta tähtiin.

In hoc signo vinces.

Tässä merkissä olet voittava.

Omnia mea mecum porto.

Kaiken omani kannan mukanani.

Quod erat demonstrandum. (Q.E.D.)

Mikä oli todistettava. (M.O.T.)

Requiescat in pace. (R.I.P.)

Levätköön rauhassa.

Anno Domini (A.D.)

Herran vuonna (jKr.)

Tabula rasa

Tyhjä taulu (Joidenkin mukaan ihmismieli ennen kokemuksia on kuin tyhjä taulu.)

Status quo

Vallitseva tilanne

Status quaestionis

Tutkimuksen nykytila

Aurea mediocritas

Kultainen keskitie

Cum grano salis

Suolarakeen kera (eli ei ihan kirjaimellisesti)

Mutatis mutandis

Muutettavat muutettuina (eli soveltuvin osin)

Sub specie aeternitatis

Ikuisuuden näkökulmasta

Ars gratia artis

Taidetta taiteen vuoksi

A priori

Etukäteen (ennen havaintoja)

A posteriori

Jälkikäteen (havainnon perusteella)

Ad hoc

Tätä varten (eli jotakin yksittäistä asiaa tai tilannetta varten)

Sapienti sat.

Tämä riittää viisaalle.